Angélique Knel-Thorpe

Na een zeer ruime loopbaan in loondienst kwam ik op zeker moment tot het inzicht dat ik mogelijk meer kan betekenen voor de samenleving en daarmee ook voor mijn welbevinden als ik mijn expertise in zou zetten als zelfstandig ondernemer. In 2022 heb ik de moedige stap gezet. Ik ga graag met u in gesprek over hoe ik kan bijdragen aan goede oplossingen voor uw vraagstukken.

Ervaring

Als zelfstandig professional bied ik maatgerichte hulp- en dienstverlening. De jeugdzorg, het sociaal domein en het onderwijs zijn voor mij bekende en vertrouwde contexten. Naast mijn afgeronde opleidingen blijf ik mijn bevoegd- en bekwaamheden op de geëigende wijzen op pijl houden.

Opdrachtgevers

Mijn afgeronde opleidingen