Angélique Knel-Thorpe

Na een zeer ruime loopbaan in loondienst kwam ik op zeker moment tot het inzicht dat ik mogelijk meer kan betekenen voor de samenleving en daarmee ook voor mijn welbevinden als ik mijn expertise in zou zetten als zelfstandig ondernemer. In 2022 heb ik de moedige stap gezet. Ik ga graag met u in gesprek over hoe ik kan bijdragen aan goede oplossingen voor uw vraagstukken.

Ervaring

Als zelfstandig professional bied ik maatgerichte hulp- en dienstverlening. De jeugdzorg, het sociaal domein en het onderwijs zijn voor mij bekende en vertrouwde contexten. Naast mijn afgeronde opleidingen blijf ik mijn bevoegd- en bekwaamheden op de geëigende wijzen op pijl houden.

Opdrachtgevers

Mijn afgeronde opleidingen

Diensten

Het onderstaande overzicht geeft u een idee van mijn vaardigheden op basis van mijn opgedane ervaringen.

Jeugdzorg

Ik ben bevoegd en bekwaam jeugd- en gezinsprofessional. Ik ben geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. 

Maatschappelijke dienstverlening

Ik bied emancipatorische begeleiding aan (groepen) mensen in de vorm van concrete dienstverlening, bemiddeling, verwijzing naar diverse vormen van hulp.

Gehandicaptenzorg

Begeleiden en verzorgen van groepen van mensen met meervoudige beperkingen.

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs: ik kan op velerlei wijzen zorgleerlingen, ouders, onderwijzend personeel binnen en buiten de onderwijssetting ondersteunen.

Consultatie, advies, training en coaching

Consultatie, coaching, advies en training aan schoolteams in het basis-, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs ter verbetering van de school interne en externe zorg aan zorgleerlingen op nationaal en internationaal niveau. Mijn focus ligt op de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg.