Diensten

Het onderstaande overzicht geeft u een idee van mijn vaardigheden op basis van mijn opgedane ervaringen.

Jeugdzorg

Ik ben bevoegd en bekwaam jeugd- en gezinsprofessional. Ik ben geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. 

Maatschappelijke dienstverlening

Ik bied emancipatorische begeleiding aan (groepen) mensen in de vorm van concrete dienstverlening, bemiddeling, verwijzing naar diverse vormen van hulp.

Gehandicaptenzorg

Begeleiden en verzorgen van groepen van mensen met meervoudige beperkingen.

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs: ik kan op velerlei wijzen zorgleerlingen, ouders, onderwijzend personeel binnen en buiten de onderwijssetting ondersteunen.

Consultatie, advies, training en coaching

Consultatie, coaching, advies en training aan schoolteams in het basis-, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs ter verbetering van de school interne en externe zorg aan zorgleerlingen op nationaal en internationaal niveau. Mijn focus ligt op de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg.